Hecování


Pro studenty

Od kyberšikany a „sextingu“ – sdílení fotografií se sexuálním obsahem online nebo prostřednictvím mobilu – až po zapojování se do online hecování nebo vyvolávání nátlaku s cílem podílet se na činnostech propagovaných na sociálních sítích, aby tím zapadli mezi ostatní… Cílem vzdělávacího modulu zaměřeného na Online hecování je informovat pedagogy a rodiče a povzbudit mezi dětmi a mladými lidmi diskusi o tlaku, kterému čelí v online prostředí a pomoct jim vyvinout postupy a osvojit si návyky na zvládání podobných situací.

 

Rizikové online chování:

 • Zasílání selfíček
 • Psaní negativních komentářů o jiných
 • Provokování jiných urážkami a pomlouváním
 • Sexting
 • Kouření nebo konzumace alkoholických nápojů ve snaze se vyrovnat ostatním
 • Získávání velkého počtu lajků u fotografií
 • Setkání s někým, s kým jste se doposud nikdy neviděli
 • Chlubení se koupenými věcmi
 • Záškoláctví
 • Strach, že vám něco uteče
 • Kupování věcí, na které daná osoba nemá peníze, protože to dělají ostatní
 • Šikana

 

Materiály:

Plán lekce Online hecování

Manuál pro lekci Online hecování

Informační leták pro studenty

Informační leták pro rodiče

Prezentace Online hecování 


Pro učitele

Od kyberšikany a „sextingu“ – sdílení fotografií se sexuálním obsahem online nebo prostřednictvím mobilu – až po zapojování se do online hecování nebo vyvolávání nátlaku s cílem podílet se na činnostech propagovaných na sociálních sítích, aby tím zapadli mezi ostatní… Cílem vzdělávacího modulu zaměřeného na Online hecování je informovat pedagogy a rodiče a povzbudit mezi dětmi a mladými lidmi diskusi o tlaku, kterému čelí v online prostředí a pomoct jim vyvinout postupy a osvojit si návyky na zvládání podobných situací.

 

Rizikové online chování:

 • Zasílání selfíček
 • Psaní negativních komentářů o jiných
 • Provokování jiných urážkami a pomlouváním
 • Sexting
 • Kouření nebo konzumace alkoholických nápojů ve snaze se vyrovnat ostatním
 • Získávání velkého počtu lajků u fotografií
 • Setkání s někým, s kým jste se doposud nikdy neviděli
 • Chlubení se koupenými věcmi
 • Záškoláctví
 • Strach, že vám něco uteče
 • Kupování věcí, na které daná osoba nemá peníze, protože to dělají ostatní
 • Šikana

 

Materiály:

Plán lekce Online hecování

Manuál pro lekci Online hecování

Informační leták pro studenty

Informační leták pro rodiče

Prezentace Online hecování 


Pro rodiče

Od kyberšikany a „sextingu“ – sdílení fotografií se sexuálním obsahem online nebo prostřednictvím mobilu – až po zapojování se do online hecování nebo vyvolávání nátlaku s cílem podílet se na činnostech propagovaných na sociálních sítích, aby tím zapadli mezi ostatní… Cílem vzdělávacího modulu zaměřeného na Online hecování je informovat pedagogy a rodiče a povzbudit mezi dětmi a mladými lidmi diskusi o tlaku, kterému čelí v online prostředí a pomoct jim vyvinout postupy a osvojit si návyky na zvládání podobných situací.

 

Rizikové online chování:

 • Zasílání selfíček
 • Psaní negativních komentářů o jiných
 • Provokování jiných urážkami a pomlouváním
 • Sexting
 • Kouření nebo konzumace alkoholických nápojů ve snaze se vyrovnat ostatním
 • Získávání velkého počtu lajků u fotografií
 • Setkání s někým, s kým jste se doposud nikdy neviděli
 • Chlubení se koupenými věcmi
 • Záškoláctví
 • Strach, že vám něco uteče
 • Kupování věcí, na které daná osoba nemá peníze, protože to dělají ostatní
 • Šikana

 

Materiály:

Plán lekce Online hecování

Manuál pro lekci Online hecování

Informační leták pro studenty

Informační leták pro rodiče

Prezentace Online hecování